Blacha odporna na wysokie temperatury

Zakłady przemysłu ciężkiego swoich procesach produkcyjnych wykorzystują często wysokie temperatury. Wymagane jest więc w nich używanie jedynie maszyn, które są odporne na ich działanie. Każda z nich powinna być wykonana z wysokiej jakości materiałów stalowych, produkowanych ze stopów o odpowiednich domieszkach. Można rozróżnić kilka typów takiej stali, które różnią się nie tylko składem, ale przede wszystkim właściwościami.

Rodzaje stali żarowytrzymałej

blachy żarowytrzymałePraca w wysokich temperaturach wymaga użycia trwałych elementów. Aby powstać mogły blachy żarowytrzymałe służące do produkcji maszyn dla przemysłu ciężkiego, musi zostać stworzone odpowiedni stop stali. Materiały żarowytrzymałe należą do grupy stali żaroodpornych. W zależności od domieszek posiadają one różne właściwości. Dzielą się na stale ferrytyczne, ferrytyczno-perlityczne, ferrytyczno-austenityczne i austenityczne. Ich odporność na wysokie temperatury sięga nawet 1200 stopni, dlatego stosuje się je do budowy kotłów parowych, komór spalania i wielu innych. Niektóre z nich posiadają także zwiększone współczynniki odporności na działanie korozji. Przydaje się to zwłaszcza w środowiskach, których występują kwasy lub sól. Rozróżnić je można dzięki specjalnym symbolom, którymi są oznaczone. Wszystkie z nich podlegają odpowiednim normom produkcyjnym, gwarantującym trwałość i bezpieczeństwo ich użytkowania, nawet gdy poddawane są obciążeniom mechanicznym.

W maszynach przeznaczonych do zakładów przemysłu ciężkiego wykorzystuje się elementy z blachy żarowytrzymałej. Wykonana jest ona ze stopów stali z odpowiednimi domieszkami. Jej trwałość sięga nawet 1200 stopni. Blacha taka może być dodatkowo uodporniona na działanie korozji. Każdy taki element podlega normom produkcyjnym gwarantującym bezpieczeństwo jego użytkowania.