Co jest potrzebne do wydajnego ogrzewania hali

W celu oszczędzania energii nowoczesne budynki stają się coraz bardziej hermetyczne i opierają się na mechanicznym systemie wentylacji. Zgodnie z literaturą systemy ogrzewania powietrznego mogą przyczynić się w opłacalny sposób do ogrzewania i wentylacji budynków użyteczności publicznej, oraz hal przemysłowych.

Systemowe podejście do kwestii wydajnego ogrzewania hali

wydajne ogrzewanie haliSektor przemysłowy odpowiada za około jedną trzecią całkowitego zużycia energii i związanego z tym gazu cieplarnianego. Zwłaszcza amerykańska baza przemysłowa jest zróżnicowana, z około dwiema trzecimi energii końcowej zużywanej przez energochłonne gałęzie przemysłu, w tym przemysł chemiczny, rafineryjny, stalowy, związany z produkcją szkła i przetwórstwem aluminium. Są to gałęzie przemysłu, których produkty i działalność są znacząco obciążone przez energię. Ogrzewanie hal przemysłowych w tych gałęziach przemysłu pochłania szczególnie sporo kosztów. Wydajność energetyczna odnosi się do działalności lub produktu, które mogą być wytwarzane z określoną ilością energii; na przykład liczba ton stali które mogą być wytopione przy użyciu określonej ilości energii. W zależności od zastosowania procesu ogrzewania, system, rozmiary, konfiguracje i praktyki operacyjne mogą być różne nawet dla tej samej branży. Dla danego systemu są zwykle różne możliwości poprawy. Jeśli chodzi o wydajne ogrzewanie hali podejście systemowe zapewnia przegląd całego procesu ogrzewania. Ważne częścią tego podejścia jest tworzenie diagramów przepływu energii które pokazują przepływ energii w całym systemie.

Tego typu podejście pozwala obniżyć koszty ogrzewania hal przemysłowych, które w wyżej wymienionych branżach mogą być wysokie. Dalsza część procesu może obejmować wymianę dotychczas używanego systemu ogrzewania na nowy.