Nie tylko Polacy wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych. Zdarza się również i to coraz częściej, że to nasz kraj staje się celem emigracja zarobkowa. Wprowadzane w ostatnim czasie zmiany w polskim prawie miały sprawić, że wymogi odnośnie uzyskania pozwolenia na pobytu i zatrudnienia obcokrajowców w Polsce będą niższe. Efekty tych zmian praktycznie od razu były zauważalne. W wielu polskich miejscowościach liczba obcokrajowców chcących udokumentować swój pobyt wzrosła w bardzo szybkim czasie.

Zatrudniania pracowników zza Wschodniej granicy – tłumacz polsko-niemiecki, polsko-rosyjski

PracownicyFunkcjonujący model zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest modelem uzupełniającym, oznacza to, że zanim zatrudni się cudzoziemca na dane stanowisko, najpierw należy sprawdzić, czy praca na danym stanowisku leży w kegu zainteresowań Polaków. Pracodawca zobowiązany jest umieścić ofertę pracy w Urzędzie Pracy, jeżeli urząd nie znajdzie osób zainteresowanych pracom na tym stanowisku lub w trakcie procesu rekrutacyjnego nie uda się wyłonić żadnego kandydata, wówczas otwiera się droga do zatrudnienie cudzoziemca. Ten rodzaj procedur bardzo mocno ograniczał możliwość zatrudniania obcokrajowców. Warto jednak wiedzieć, ze w przepisach tych jest pewna luka, mianowicie możliwe jest zatrudnianie pracowników zza wschodniej granic. To znaczy osób zamieszkujących takie kraje jak:

 

  • Ukraina
  • Republika Armenii
  • Republika Białorusi;
  • Republika Gruzji;
  • Republika Mołdawii;
  • Rosja

W przypadku obywateli tych krajów wystarczy, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca zza wschodniej granicy, złoży oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy o zamiarze powierzenia takiej osobie pracy w naszym kraju. Oświadczenie to musi zostać zarejestrowane przed rozpoczęciem pracy, a umowa pracę, zresztą jak każda w Polsce musi zostać zawarta w formie pisemnej. W przypadku osób zza granicy, często konieczne jest spisanie umowy w dwóch językach, a co za tym idzie wynajęcie w tym celu tłumacza.

Zapewnienie zakwaterowania pracownikom z zagranicy – mieszkania do wynajęcia Katowice

MieszkaniaOsoby zatrudniające obywateli innych krajów zwykle zawierając umowę o prace zobowiązują się do zapewnienia pracownikowi zakwaterowanie. W tym przypadku w Polsce stosuje się dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest umieszczenie pracownika w tak zwanych hotelach pracowniczych, kwaterach prywatnych przeznaczonych do zamieszkania wiele osób lub w lokalach prywatnych przekazanych na użytek pracownika. To na jakie rozwiązanie decyduje się pracodawca w dużej mierze zależy od tego ilu pracowników naraz zatrudnia, jeśli ich liczba jest większa wówczas jest to zwykle hotel, jednak jeśli jest to pojedynczy pracownik, wówczas najczęściej wynajmuje się dla niego zwykłe mieszkanie, najczęściej w jakiejś kamienicy, w mieście w którym znajduje się siedziba firmy.

 

Dojazd do pracy – wypożyczalnia samochodów

Wypożyczalnia samochodówWielu pracodawców zatrudniając pracowników z zagranicy nie tylko zobowiązuje się do zapewnienia im odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także gwarantuje im zorganizowanie dojazdu do pracy. Ów zorganizowany transport może przybierać różny charakter. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem, jeśli pracownicy umieszczeni są w hotelu pracowniczym jest zorganizowanie dla nich zbiorowego transportu, zwykle w formie jakiegoś busa dowożącego ich do pracy. W przypadku mniejszej liczby pracowników jako, że rozwiązanie to jest mało opłacalne zwykle udostępnia się im do użytku samochody firmowej lub wynajmuje się jakieś auto. Wynajem samochodu jest najwygodniejszy dla pracownika, jednak pomimo tego, że pracodawca bezpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi może sobie odliczyć, to jednak zawsze z racje tego rozwiązania ponosi on pewne straty.


Źródła z których zostały zaczerpnięte powyższe informacje:


Podsumowując:

Sprawdzanie pracowników z zagranicy wiąże się z koniecznością zapewnienie im dodatkowych benefitów, jednak w przypadku, gdy Polscy pracownicy nie chcą być zatrudniani na konkretnym stanowisku, okazuje się, że takie rozwiązanie jest najlepszym z możliwych. Koszta zatrudnienie takiego pracownika są wówczas nieco wyższe, jednak nowa siła robocza usprawnia działanie firmy, a co za tym idzie wzrasta jej dochód, więc sumarycznie jest to opłacalne rozwiązanie.