Dokładne monitorowanie poziomu natężenia drgań

 

Drgania różnego rodzaju są nieodłączną częścią rzeczywistości, w której żyjemy. Wynikają zarówno z procesów zachodzących w przyrodzie, jak i samej działalności człowieka, który wznosi różne budowle, konstrukcje i tworzy urządzenia. Drgania powinny podlegać okresowym pomiarom z zastosowaniem nowoczesnych metod.

Monitorowanie drgań wymaga dobrej jakości sprzętu

monitoring drgańZ punktu widzenia fizyki drgania są niczym innym jak pewną wielkością fizyczną, która określa zmianę położenia danego obiektu w czasie. Wyróżniamy zatem drgania mechaniczne, elektryczne oraz magnetyczne. Drgania są zjawiskiem powszechnym w przyrodzie, często występują w różnych sytuacjach i miejscach. Niekiedy mogą być także niebezpieczne. W przypadku budowli może dojść nawet do zawalenia konstrukcji. Dlatego powinno się regularnie przeprowadzać dokładny monitoring drgań za pomocą dobrej jakości sprzętu pomiarowego. Wiele różnych czynników fizycznych ma istotny wpływ na występowanie drgań. Ze względu na własności fizyczne, wielkość i częstotliwość wyróżniamy różne rodzaje drgań, do których zaliczyć należy drgania okresowe, swobodne, nieautonomiczne oraz tłumione. Każdy fachowiec, który zajmuje się monitorowaniem poziomu natężenia drgań, powinien być wyposażony w specjalistyczne urządzenia pomiarowe. Dobrze by było, aby odznaczały się one dużą dokładnością i czułością pomiaru. W zależności od rodzaju drgania, które chcemy poddać pomiarowi, należy zastosować różne metody diagnostyczne.

Pomiarem, obserwacją drgań zajmują się wyspecjalizowani fachowcy, dla których podstawy fizyki nie są żadną tajemnicą. Dobrzy specjaliści w zakresie pomiaru drgań potrafią również obsługiwać nowoczesne urządzenia pomiarowe, które powinny być dokładne, czułe i odporne na większe zakłócenia.