Dziecięce zaburzenia matematyczne

Nie ma dzieci, które świetnie się uczą z każdego przedmiotu, ponieważ każdy ma predyspozycje do pewnych kierunków. Jedne lubią matematykę, a inne język polski, czy biologię, jednak jeżeli problemy z jakimś przedmiotem są poważne, to trzeba się temu przyjrzeć. 

Czym jest zaburzenie matematyczne? 

poważne zaburzenia matematyczneWiele dzieci ma problem z nauczeniem się tabliczki mnożenia, lecz po jakimś czasie zapamiętują większość działań, które są niezbędne w dalszej nauce matematyki. Jednak bywają dzieci, które pomimo normalnego, albo nawet wysokiego ilorazu inteligencji, mają spore problemy z matematyką. Nie chodzi tutaj o zapamiętywanie reguł, czy wykonywanie skomplikowanych równań, a o podstawowe działanie takie jak dodawanie, odejmowanie, czy nawet nazywanie cyfr i liczb.  Poważne zaburzenia matematyczne noszą nazwę dyskalkulii i są najczęściej wynikiem wad genetycznych. Takie osoby nie potrafią zapisywać cyfr ze słuchu, mają problem z określeniem zbioru takich samych obiektów, czy nie potrafi w pamięci dodać do siebie dwóch niewielkich liczb. Są to jedynie niektóre objawy jakie mogą wystąpić u osób z takimi zaburzeniami, ponieważ obecnie rozpoznanych jest aż sześć rodzajów dyskalkulii. Zaburzenie to może rozpoznać jedynie lekarz neurolog, który wykonuje z dzieckiem odpowiedni test, w którym musi ono wykonać kilka podstawowych zadań polegających na łatwych wyliczeniach, czy zapisywaniu usłyszanych liczb. Jego wynik jest miarodajny, ponieważ został ułożony przez specjalistów, na co dzień spotykających się z tym zaburzeniem. 

Im wcześniej omawiane zaburzenie matematyczne zostanie zdiagnozowane, tym lepiej, gdyż leczenie może przynieść zadowalające efekty. Polega ono na pracy z lekarzem, ale także rodzice muszą codziennie ćwiczyć z dzieckiem w domu, aby wyrównać jego szanse.