Warunki uczestnictwa w projekcie Voyager

Niezależność czasowa

Co roku staramy się wyjeżdżać w niesamowite miejsca. Być może w bieżącym roku uda się nam wyjechać do Machtu Pictu badać kulturę Inków. Wymagamy pełnej dyspozycyjności i gotowości do wyjazdów. Trzeba więc nieco poświęcić kontakty z rodziną i przyjaciółmi.

Wolne środki finansowe

Może być to kwota rzędu kilkunastu tysięcy złoty. Mamy co prawda wielu sponsorów, ale trzeba się przygotować na początkowe inwestycje (po rozliczeniu podróży są one zwracane z nawiązką). Można więc to potraktować jako inwestycję. Skądinąd będzie ona opłacalna.

Umiejętności językowe

Komunikatywna znajomość języka angielskiego nie wystarcza. Wymagamy znajomość przynajmniej dwóch wiodących języków obcych takich jak: Hiszpański, Francuski, Arabski, Chiński, Japoński, Chindi, Urdu, Rosyjskim, przynajmniej na poziomie podstawowym.

Kondycja fizyczna

Uczestnicząc w wyprawach niekiedy trzeba przejść i 40 kilometrów dziennie lub pracować po 14 godzin dzień po dniu w trudnych warunkach, często w upale lub podczas deszczu. Trzeba mieć krzepę i zawzięcie.

Komplet szczepionek i badań

Bezpieczeństwo i zdrowie stawiamy na pierwszym miejscu. Nie wypuścimy nikogo na wyprawę pod naszą egidą, jeśli cokolwiek będzie zaniedbane. Przystępując do Programu trzeba mieć nawet wyleczone zęby!

Pasja przygody

Jeśli wszystkie kryteria spełniamy, a nie mamy pasji, to możemy być pewni, że szybko trafimy z powrotem do domu i ze wstydem będziemy musieli się tłumaczyć znajomym, że to nas przerosło.

Gotowy na przygodę życia?