Instalacji wentylacyjne i chłodnicze dla hal udojowych

Na prawidłowy udój duży wpływ ma współpraca dojarza ze zwierzęciem i aparaturą udojową. Niewłaściwe działanie chociażby jednego czynnika, automatycznie uniemożliwia poprawne pozyskanie mleka. Jednak, aby udój był prawidłowy, ważny jest odpowiedni komfort przeprowadzania tego procesu.

Odpowiednie hale udojowe to podstawa

dojarki w hali udojowejHala udojowa w procesie pozyskiwania mleka, jest niezwykle ważnym elementem, dlatego powinna ona być dobrze zaprojektowana, wykonana, a także wyposażona. Prawidłowo wykonana hala zapewnia komfortowe, bezpieczne, a także higieniczne dojenie. Bóle kręgosłupa i ramion możemy wyeliminować wykorzystując system dostosowania położenia podłogi do potrzeb dojarza. Pomocna jest także automatyzacja przy zdejmowaniu aparatów udojowych oraz zautomatyzowany system prowadzenia krów na stanowiska udojowe, umożliwia to zmniejszenie stresu zwierząt podczas przemieszczania i oczekiwania. Nowoczesne hale udojowe, wyposaża się także w system zarządzania stadem, umożliwiającym oddzielenie mleka, które nie nadaje się do skupu, śledzenie krów wymagających leczenia lub innego traktowania, oddzielenie krów skierowanych na zabieg weterynaryjny, inseminacji czy zasuszania wycielenia. Odpowiednia współpraca dojarza z krową, zapewnienie jej poczucia bezpieczeństwa w znacznym stopniu rzutuje na ilość oddawanego przez nią mleka. Wpływ na ten czynnik ma również odpowiedni mikroklimat, na który składa się prawidłowa wentylacja, temperatura i koncentracja gazów oraz oświetlenie.

Właściwą temperaturę zapewniają instalacje wentylacyjne

wentylatory przemysłoweWentylacja działająca właściwie polega na nieprzerwanej wymienię powietrza, czyli „zużyte” powietrze wyprowadzane jest na zewnątrz i zamieniane na świeże z zewnątrz. Warunki klimatyczne, mają duży wpływ na wydajność oraz zdrowotność krów mlecznych.  Nieodpowiednie instalacje wentylacyjne powodują wymianę powietrza czego skutkiem jest wzrost temperatury i zwiększenie zawartości amoniaku w powietrzu. Optymalna temperatura w oborach, powinna wynosić koło 10oC więcej niż na zewnątrz zimą oraz mniej niż latem. Nieodpowiednia temperatura może skutkować pojawieniem się stresu cieplnego, którego objawami są:

  • ospałość zwierzęcia;
  • gromadzenie zwierząt przy otworach drzwiowych w celu poszukiwania świeżego powietrza;
  • dyszenie;
  • ślinienie się;

Niedobór świeżego powietrza może skutkować obniżeniem pobierania paszy przez zwierzę, a co za tym idzie zmniejszenie ilości mleka.

Schładzanie mleka – chłodnictwo przemysłowe

schładzalnik do mlekaPo zakończeniu dojenia, mleko należy jak najszybciej umieścić w czystym pomieszczeniu schłodzonym do takiej temperatury, aby podczas przebywania w nim mleka, negatywnie nie wpłynęła ona na jego jakość. W przypadku, gdy mleko nie jest odbierane w czasie do dwóch godzin, temperatura przechowywanego mleka powinna osiągać nie więcej niż 8oC. Natomiast jeżeli odbiór mleka następuje co dwa dni, jego temperatura powinna mieć 6oC. Do utrzymania odpowiedniej temperatury służą schładzalniki do mleka, czyli naczynia wykonane ze stali nierdzewnej, o różnej pojemności zbiornika, a także częstotliwości opróżnień i dezynfekcji.

 


Dokładniejsze informacje na ten temat są dostępne na:

  • Ppr.pl – portal internetowy poruszający zagadnienia związane z rolnictwem
  • Viomar-Agro – strona internetowa firmy dostarczającej schładzalniki do mleka
  • Ozzone – witryna internetowa hurtowni oferującej agregaty chłodnicze i agregaty wody lodowej

Podsumowanie

Nowoczesna aparatura, ma duże znaczenie w gospodarstwach zajmujących się pozyskiwaniem mleka, nie tylko ze względu na samopoczucie i odpowiedni stan zwierząt, ale także na bezpieczeństwo i jakość produktu jakim jest mleko, dodatkowo odpowiednie zautomatyzowanie hali udojowych, oraz obór, poczekalni czy korytarzy umożliwia znacznie sprawniejsze funkcjonowanie gospodarstwa.