Jak sprawdzić sieć i jej parametry?

W celu optymalizacji zużycia mediów w zakładzie należy najpierw ocenić stan obecny. Do tego wykorzystywane są przeważnie zaawansowane technologicznie urządzenia, które pozwalają prowadzić wiarygodne pomiary. Kluczowym zagadnieniem jest następnie ich właściwa interpretacja oraz wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Warto wspomnieć, że obecnie większość maszyn oraz urządzeń jest zasilanych przy pomocy energii elektrycznej.

Parametry analizatorów sieciowych

analizator sieciTo właśnie jej parametry powinny być stale monitorowane. Do tego celu bardzo często stosowany jest analizator sieci, który pozwala pomierzyć wszystkie najważniejsze wielkości elektryczne. Można tutaj wspomnieć chociażby wartość napięcia zasilania, natężenie prądu czy wszelkiego rodzaju współczynniki, które określają jakość energii. Do nich z kolei zaliczyć można: zawartość poszczególnych harmonicznych w przebiegach prądu czy napięcia czy współczynnik mocy. Należy pamiętać, że i sama moc jest często mierzona. Wartość mocy czynnej, biernej oraz pozornej pozwala wysnuć wnioski na temat funkcjonowania poszczególnych maszyn czy linii technologicznych. Stale zbierane dane z kolei pozwalają zbadać wpływ załączania czy wyłączania poszczególnych maszyn na całą sieć. Informacje zebrane przez analizator mogą być następnie przesyłane do bazy danych, która na przykład może znajdować się na serwerze. Jest to niezwykle istotne.

Ważnym zagadnieniem jest również dobór odpowiedniego urządzenia pod konkretny zakład. Jeśli chodzi o zakup urządzeń pomiarowych to należy przede wszystkim kierować się ich dokładnością oraz błędem pomiaru. Dodatkowo na rynku dostępne są urządzenia umożliwiające pomiar jednej lub trzech faz. Wszystko tak naprawdę zależy od wielkości zakładu oraz potrzeb indywidualnych. Jak widać niezwykle ważnym zagadnieniem jest zbieranie danych, które pozwalają podjąć decyzje o dalszych modernizacjach.