Każdemu hodowcy zależy na tym, by osiągać jak najlepsze rezultaty i czerpać korzyści ze zwierząt. Jest to szczególnie ważne w przypadku bydła. Ogólnie bydło można podzielić na mięsne i mleczne. Bydło mięsne przeznaczone jest na rzeź, czyli hoduje się je na mięso wołowe.

Łączenie ze sobą krów i buhajów – przekazywanie najlepszych cech na potomstwo

krzyżowanie towarowe bydłaZ kolei bydło mleczne to krowy, których zadaniem jest oddawanie jak największej ilości mleka. Okazuje się, że im lepszy dobrostan, warunki zoohigieniczne zwierząt, tym większa ich wydajność. Ale to nie wszystko – najwięcej cech zapisanych jest w genach zwierząt. Dlatego krzyżuje się bydło tak, by osiągać dobre efekty. Przykładowo: jeśli rolnik chce uzyskać cielę krowy, która w przyszłości będzie dawała dużo mleka, powinien inseminować taką krowę, która obecnie jest najlepsza w całym gospodarstwie i przekaże swoje geny potomstwu. Na tym polega krzyżowanie towarowe bydła – oczywiście to samo dotyczy bydła mięsnego. Tutaj większość cech przenoszona jest w linii samca. Oznacza to, że nasienie do inseminacji powinno pochodzić od buhaja, który jest dobrze zbudowany – ma sporo tkanki mięśniowej, z której powstaje najlepsze mięso wołowe. Obecnie są banki nasienia bydła, a nawet specjalnie stworzone katalogi, które pozwalają wybrać najlepsze zwierzęta. Są to zwierzęta nie tylko z Polski.

Można zdecydować się na zakup nasienia do inseminacji, które będzie pochodzić od byka z Belgii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Słowacji, Czech i wielu innych krajów. W katalogach określane są wszelkie parametry buhajów, których nasienie znajduje się w banku. Wiadomo, że im lepsze parametry, tym nasienie będzie droższe, ale na pewno warto w nie zainwestować, bo jest to szansa na podniesienie rezultatów hodowlanych. Krzyżowanie najlepszych krów i buhajów z pewnością się opłaca.