Metody badania wytrzymałości hal przemysłowych i urządzeń produkcyjnych

Właściwe prosperowanie hal produkcyjnych nie jest możliwe bez odpowiedniej kontroli jej stanu technicznego. Dlatego właśnie prowadzi się okresowe badania wytrzymałości hal przemysłowych oraz sprawności jej wyposażenia.

Hale przemysłowe ze stali

Wnętrze hali przemysłowejHale przemysłowe są pomieszczeniami przeznaczonymi do celów produkcyjnych. Najczęściej mają one konstrukcje szkieletową, jednopoziomową. Do najważniejszych zagadnień, związanych z realizacją hal, jest jej lokalizacja, a także typ produktu i potrzebne technologie do jego wytwarzania. Ma to duży wpływ na późniejszy rozmiar hali. Są one z reguły bardziej zaawansowane niż hale magazynowe, ze względu ma występowanie pomostów, żurawi, a także wciągarek stanowiących dodatkowe obciążenie konstrukcji nośnej. Przystępując do budowy, nie można również pominąć wymagań przeciwpożarowych, oświetleniowych, a także wentylacyjnych. Istotnym elementem przy projektowaniu hali przemysłowej jest także konstrukcja i pokrycie ścian. Podłogi i dachu. Dodatkowo każda hala produkcyjna, musi posiadać biuro oraz pomieszczenie socjalne jak szatnie, łazienki, kuchnie. Mogą one znajdować się wewnątrz budynku, lub w pomieszczaniach do niego przylegających.

Hale stalowe wady i zalety

Budowa hali stalowejHale stalowe w swojej konstrukcji wykorzystują elementy blach giętych na zimno jak np. zetowniki, ceowniki, płatowe mocowania do rygli ram. Oprócz giętych kształtowników, możemy również wykorzystać elementy spawane czyli blachownice, a także kształtowniki rurowe. Jak każda rzecz stalowe konstrukcje hal produkcyjnych mają swoje wady i zalety. Do korzyści takiego rozwiązania należą:

 • niski ciężar własny
 • odporność na działanie sił dynamicznych i rozciągania
 • możliwość przystosowania do rodzaju działalności
 • prostota i szybkość montażu

Z drugiej strony medalu, leżą jednak;

 • duża wrażliwość na korozję
 • wysoka przewodność akustyczna i cieplna
 • brak odporności na zmiany temperatury
 • konieczność regularnej konserwacji
 • wysokie koszty kształtowania elementów i ich transportu

Nieniszczące badania materiałowe

nieniszczące badania magnetyczneJest to obszar badań naukowo-technicznych, w którym prowadzona jest analiza wpływu na struktury materiałów chemicznej i fizycznej na ich różne właściwości. Dodatkowo badania materiałowe zajmują się opracowaniem sposobu wytwarzania materiału o pożądanych właściwościach. Są one przeprowadzane różnymi technikami:

 • badania magnetyczne
 • badania chemiczne
 • badania fizyczne
 • badania mechaniczne

Za ich pomocą możemy określić jaki wpływ ma struktura na właściwości materiałów, a przede wszystkim zależności pomiędzy tymi parametrami. Badania penetracyjne materiałów. Należą one do najstarszych metod defektoskopii, czyli wykrywania wad materiału, ubytków, korozji, pustek, pęknięć itp. Stosowane są one do wykonania badań konstrukcji metalowych oraz niemetalowych. Nie sprawdzają się jednak one przy badaniach powierzchni porowatych. Pierwszym etapem są badania wizualne złączy oraz usunięcie wykrytych, niedopuszczalnych niezgodności. Po tej czynności nanosi się penetrat, który po upływie wymaganego czasu zostaje usunięty z powierzchni pozostając tylko w otworach. Podczas badań penetracyjnych wykorzystuje się zjawisko kapilarności. Polega ono na przenikaniu cieczy do wąskich oraz trudno dostępnych przestrzeni. Zaletą tego typu badań jest prosty oraz lekki sprzęt, nie wymagający wysiłku. Ważne jest aby zwrócić uwagę na temperaturę badanego obiektu, gdyż zbyt wysoka może niekorzystnie wpłynąć na analizę badań penetracyjnych.


Źródła wartościowych informacji dotyczących tematu:

 • Hupro – strona internetowa producenta hal stalowych
 • 4metal.pl – portal internetowy poświęcony branży metalowej i przemysłowi
 • Technic Control – witryna internetowa przedsiębiorstwa wykonująca badania magnetyczne i penetracyjne

Akapit podsumowania

Sposób budowy hali przemysłowej jest ściśle powiązana z jej lokalizacją, a także wytwarzanym produktem i technologią stosowaną do tego celu. Jednak żadna linia technologiczna nie może odpowiednio funkcjonować bez kontroli technicznej. W tym celu wykonuje się różnego typu badania chemiczne, magnetyczne, fizyczne bądź mechaniczne.