Na kim ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

Najczęściej jest tak, że gdy pracujemy na etacie i mamy zwierzchników, marzymy o tym, by „być na swoim”. Ta faza jest normalna, gdy myśli się, że prowadzenie własnej firmy jest lekkie i przyjemne. Tymczasem przedsiębiorca ma mnóstwo obowiązków i formalności, których musi dopilnować. To on ponosi za nie odpowiedzialność.

Kto może sporządzić sprawozdanie finansowe?

sprawozdania finansowe - lublinDlatego wielu przedsiębiorców korzysta z biur rachunkowych, nie tyle po to, bo sami nie potrafią czegoś zrobić, ale dlatego, by mieć spokojną głowę i móc normalnie zarządzać swoją firmą. Raz w roku na przedsiębiorcy, który prowadzi tzw. „pełną księgowość” ciąży obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego. Jest ono najważniejszym raportem jednostki gospodarczej, dlatego firmy z wieloletnim stażem nigdy nie bagatelizują tego obowiązku. Jeśli zmieniamy biuro rachunkowe lub dopiero raczkujemy w temacie, warto poszukać jakiejś firmy w Lublinie, która nam to sprawozdanie sporządzi. Obowiązek sporządzenia tego sprawozdania narzuca Ustawa o rachunkowości, dlatego nie ma tu miejsca na dowolność czy odstępstwa. Jeżeli więc interesuje nas kwestia sprawozdania finansowe – lublin, to szukajmy firm rzetelnych, które nam taki dokument sporządzą. Może w Internecie znajdziemy opinie o biurach rachunkowych; poczytajmy je. Doświadczenie biur w sporządzaniu sprawozdań jest również bardzo ważne. Roczny raport składany jest w odpowiednim sądzie rejonowym, w celu uzupełnienia danych w KRS. Warto powierzyć to komuś zaufanemu.

W Lublinie są biura, które zajmują się rozliczeniami od lat i mają same dobre opinie. Wybór biura będzie należał do nas. Nawet sami możemy stworzyć sprawozdanie finansowe, jeśli tylko mamy odpowiednią wiedzę. Przepisy tego nie określają. Mówią tylko jasno o tym, kto na sprawozdaniu ma się podpisać i kto ponosi za nie odpowiedzialność.