Notariusz i prawnik w jakiej sytuacji mogą Ci pomóc?

Każdy człowiek podlega jakiejś instytucji. Najczęściej jest to państwo, które tworzy przepisy do których każdy obywatel ma obowiązek się stosować. Jak powszechnie wiadomo nieznajomość prawa szkodzi i nie zwalnia z jego przestrzegania. Obecnie ilość przepisów jest tak ogromna, że konieczne jest korzystanie z usług osób zawodowo zajmującym się prawem. Kim są takie osoby i w jakich sprawach mogą pomóc przeciętnemu obywatelowi?

Kim jest prawnik?

prawnik na rozprawiePrawnik jest to osoba, która w sposób naukowy lub zawodowy zajmuje się prawem. W większości krajów prawnikiem jest osoba z wykształceniem wyższym prawniczych. Jednak istnieją miejsc gdzie na pewnym poziomach prawnikiem może być osoba po studiach humanistycznych. Jednak najpowszechniejszą praktyką jest skończenie osobnego kierunku z dziedziny prawa. Do wykonywania kluczowych zawodów w tej dziedzinie może być wymagane odbycie dodatkowego stażu. Zawody prawnicze to między innymi:

 • sędzia,
 • prokuratur,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • notariusz,
 • asystent sędziego,
 • komornik,
 • mediator,
 • doradca prawny,
 • legislator,
 • rzeczoznawca majątkowy

Zawody z zakresu prawa są uznawane za zawody zaufania publicznego. Zawody te cechują się tym, że panuje wśród nich dobrowolność przynależności do samorządu zawodowego. Najpowszechniejszym zawodem z dziedziny prawa jest radca prawny. Jest to osoba, która świadczy pomoc prawną zarówno osobą fizycznym jak i podmiotom gospodarczym. Może on w zakresie swoich prac udzielać porady, sporządzać opinie, opracowywać projekty aktów prawnych. Radca prawny może świadczyć swoje usługi w formie stosunku pracy, czego nie wolno np. adwokatowi. Zawody prawnicze to zawody bardzo specyficzne. Ich trudność polega w dużej mierze na konieczność znania wielu kodeksów. Jednak nie jest to jedyny problem. Różne przepisy bywają rozumiane w wieloraki sposób. Radca prawny stał się zawodem bardzo popularnym gdyż z biegiem czasu, ludzkość stworzyła wiele przepisów, w których zwykły człowiek może się pogubić. Dlatego biuro radcy prawnego znajdziemy niemal w każdym mieście, zarówno w małym Szubinie jak i dużej Warszawie.

Kim jest notariusz?

pieczęć notariuszaNotariusz jest jednym z najstarszych zawodów prawniczych. Dawniej notariusza nazywano rejentem. W czasach monarchistycznych była to osoba, która mogła sprawować władzę gdy monarcha nie mógł tego robić. Obecnie jest to osoba mianowana przez ministra sprawiedliwości, która jest upoważniona do sporządzania aktów notarialnych. Do czynności jakie może wykonywać notariusz należą w szczególności sporządzanie:

 • aktów notarialnych,
 • aktów poświadczeń,
 • protestów weksli i czeków,
 • protokołów,
 • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz podlega ochronie jako funkcjonariusz publiczny. Wydawane przez niego akty należą do dokumentów urzędowych. W wykonywaniu swojej pracy powinien dbać o prawa i interesy wszystkich stron. Jego podstawowe zadanie to zapobieganie sporą sądowym. Dokumenty przez niego wydane są prawie nie podważalne. Za swoje usługi notariusz pobiera opłatę, jednak jest ona ustalona odgórnie przez Ministra Sprawiedliwości.

Kiedy mogą oni pomóc?

prawnicy i radca prawnyDo osób wykonujących zawody prawnicze można zwrócić się zawsze gdy ma się problemy lub wątpliwości prawne. Obecnie na terenie całego kraju działa darmowa pomoc prawna. Jest to spore udogodnienie dla wszystkich tych, których nie stać na skorzystanie z usług radcy prawnego. Podstawowym problemem wśród społeczności jest niska świadomość prawna. Większość osób woli poszukać informacji w internecie niż zwrócić się do profesjonalisty. Często w ten sposób tacy ludzie przysparzają sobie więcej problemów niż pożytku. Dlatego zawsze warto zwrócić do takich osób o poradę gdyż może uchronić to przed poważnymi konsekwencjami prawnymi.

 


Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne są na:

 • Lex.pl – portal internetowy poruszający zagadnienia z dziedziny prawa
 • Rzeski-kancelaria.pl – strona internetowa radcy prawnego z Bydgoszczy i Nakła nad Notecią
 • Taninotariusz.pl – witryna internetowa kancelarii notarialnej w Warszawie

Podsumowanie

Zawody prawnicze są obecne w życiu ludzkości odkąd powstały instytucje państwowe. Ich zadaniem jest pomoc w interpretowaniu prawa i chronienie obywateli przed jego łamaniem. Zawody te są niezwykle ważne w państwie prawa gdyż umożliwiają każdemu człowiekowi zadbanie o własny interes.