Odkażanie powierzchni użytkowych i produktów spożywczych

Obecnie na polskim rynku można znaleźć całe mnóstwo środków chemicznych, które służą do przeprowadzania procesu dezynfekcji. Sama dezynfekcja nie sprawia, że materiał staje się jałowy (jak w przypadku sterylizacji). Tutaj usuwa się tylko formy wegetatywne bakterii, wirusów i grzybów.

Sole amoniowe, alkohole i aldehydy do dezynfekcji

sprawdzone środki chemiczne białystokDezynfekcja polega na usuwaniu mikroorganizmów z przedmiotów, różnego rodzaju powierzchni. Zabiegi dezynfekcji przeprowadzane są np. na powierzchniach owoców i warzyw. Wiadomo, że na produktach spożywczych gromadzi się najwięcej różnych drobnoustrojów. Jeśli dojdzie do zalania pomieszczenia, również należy przeprowadzić dezynfekcję. Dezynfekcja powinna być przeprowadzana regularnie w pomieszczeniach sanitarnych. Wystarczy wspomnieć tutaj o salach chorych w szpitalach, pokojach w ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich i nie tylko. Wykorzystuje się do tego sprawdzone środki chemiczne białystok, które nie zagrażają zdrowiu człowieka, jeśli stosuje się je zgodnie z zaleceniami producenta. Dezynfekcja, którą przeprowadza się przy użyciu różnego rodzaju środków chemicznych, nazywana jest dezynfekcją chemiczną. Warto wspomnieć o najbardziej popularnych związkach chemicznych, które mają działanie dezynfekcyjne, czyli niszczą formy wegetatywne bakterii, wirusów i grzybów. Obecnie dość często stosowane są np. czwartorzędowe sole amoniowe. Nadal popularne są też alkohole. Wśród nich największą skuteczność wykazuje alkohol etylowy (czyli po prostu etanol) oraz alkohol propylowy.

Można zastosować też różnego rodzaju aldehydy. Do tych związków chemicznych należą takie jak aldehyd glutarowy czy też formaldehyd (ten sam, który jest wykorzystywany do sporządzana formaliny). Inne środki chemiczne wybiera się do dezynfekcji powierzchni użytkowych, a inne do odkażania żywności.