Coraz większa liczba osób decyduje się na pomoc detektywa lub prawnika. Są to zawody zaufania publicznego, które pomogą w rozwiązaniu wielu spraw.

Na czym polegają usługi detektywistyczne?

Usługi detektywistycznePrywatny detektyw, aby mógł pracować potrzebuje zezwolenia i licencje. Usługi detektywistyczne polegają w skrócie na zdobywaniu informacji o zdarzeniach, osobach, czy o przedmiotach. Głównymi zadaniami usług detektywistycznych jest zdobywanie wiedzy:

 • w sprawach cywilnych,
 • o majątku czy zdolnościach płatniczych,
 • wiarygodności gospodarczej,
 • o wykorzystywaniu m.in. nazw handlowych czy znaków towarowych nieuczciwej konkurencji,
 • wiarygodności szkód, które zgłasza się ubezpieczycielom,
 • o osobach zaginionych,
 • o poszukiwanym mieniu,
 • ujawnianiu tajemnic np. handlowych, która ma pomóc w sprawach karnych.

Jak zostać prywatnym detektywem?

DetektywAby otrzymać licencje oraz pozwolenie na usługi detektywistyczne jest kilka warunków. Pierwszym z nich jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego członka Unii Europejskiej. Poza tym trzeba ukończyć dwadzieścia jeden lat i posiadać minimum wykształcenie średnie. Ważnym elementem jest również to, że taka osoba nie może być karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. Osoba, która chce być prywatnym detektywem musi posiadać zdolność psychiczną do wykonywania tego zawodu. Przyszły prywatny detektyw nie mógł być dyscyplinarnie zwolniony z pracy w ciągu ostaniach pięciu lat. Również trzeba otrzymać pozytywną opnie komendanta miejscowego Policji. Aby otrzymać legitymację należy potwierdzić swoje uczestnictwo w szkoleniu z zakresu:

 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • przepisów prawa,
 • obowiązków detektywa,
 • wykonywania działalności detektywistycznej.

Ważną kolejnością zakładania takiej firmy, jest kolejność. Najpierw należy uzyskać licencję, a potem dopiero zakładać działalność gospodarczą. Również ważny jest wpis dokonany przez Ministra Spraw Wewnętrznych do rejestru.

Jednym z zawodów prawniczych jest adwokat

AdwokatPrawnik w Bydgoszczy jak również i w innych miastach jest osobą, która zajmuje się zawodowo lub naukowo prawem. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi prawne są usługami w zakresie pomocy i doradztwa prawnego, a także reprezentacją w zakresie prawa karnego oraz w zakresie innego rodzaju praw. Jednym z zawodów prawniczych jest adwokat. Aby zostać adwokatem nie wystarczy skończyć studia, należy odbyć praktykę adwokacką zwana aplikacją oraz zdać pomyślnie egzaminy. Adwokaci są pomocni osobom cywilnym przede wszystkim w sprawach karnych, administracyjnych, gospodarczych. Sprawy administracyjne przeważnie są to sprawy związane z nieruchomościami lub koncesją. Takie sprawy mogą również dotyczyć cudzoziemców. W ostatnim czasie coraz więcej spraw administracyjnych dotyczy ochrony środowiska. Sprawy gospodarcze zazwyczaj dotyczą odszkodowań lub zadośćuczynień. Również na sprawy gospodarcze mogą dotyczyć prawa rodzinnego lub cywilnego. Z pomocy adwokata można korzystać w każdej sprawie, tylko czasem po prostu nie ma się na to odpowiednich środków.

Czym różni się adwokat od radcy prawnego?

Zadaniem radcy prawnego jest świadczenie pomocy prawnej, jednak nie może być obrońcą w sprawach cywilnych lub karnych. Pomoc prawna świadczona przez radce prawnego polega na:

 • udzielaniu porad,
 • opracowywaniu projektów,
 • sporządzaniu opinii,
 • występowaniu przed urzędami i sądami.

Z tych dwóch zawodów, to tylko adwokat może być obrońcą w sprawach sądowych. Inna różnią między radcą prawnym, a adwokatem, jest to, że ten pierwszy może świadczyć swoje usługi na podstawie umowy o pracę u pracodawcy. Adwokat może tylko prowadzić swoją działalność gospodarczą lub być wspólnikiem w spółce. Polska należy do jednego z niewielu państw gdzie występuje taki podział zawodu prawnika.


 

Więcej informacji na stronach:


 

Podsumowując:

Pomoc adwokata, czy prawnika może być potrzebna w wielu przypadkach. Aby znaleźć odpowiednią usługę nie trzeba dużo szukać ponieważ rynek jest pełny tego typu działalności.