Proces wdrażania restrukturyzacji
  • Post author:
  • Post category:Prawo

Prowadzona w postępowaniu sądowym restrukturyzacja ma na celu uniknięcie upadłości dłużnika poprzez zawarcie odpowiedniego układu z wierzycielami. Prowadzona jest w czterech podstawowych postępowaniach, w tym postępowaniu o zatwierdzenie układu, postępowaniu układowym, przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym. Jakie efekty daje proces restrukturyzacji i czy warto się na nią zdecydować?

Zalety przeprowadzania postępowania restrukturyzacyjnego

restrukturyzacja gliwiceZ punktu widzenia zarządzania, restrukturyzacja polega na zmianach organizacyjnych, które są znacznie bardziej intensywne i gwałtowne, niż w przypadku normalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Całość zmian, dotyczących standardowo wszystkich obszarów prowadzonej działalności, ma na celu przywrócenie stabilizacji przedsiębiorstwa, a docelowo również wzrost jego wartości. Często jest ona również rozumiana jako renegocjowanie albo zmiana umowy kredytowej. Jeżeli interesuje nas restrukturyzacja gliwice są odpowiednim miastem. Na sprawność przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego wpływ może mieć wiele czynników, jednak część z nich będzie niezależna od przedsiębiorcy. Dłużnik między innymi nie ma wpływu na szybkość czynności podejmowanych przez Sąd. Ma jednak wpływ na inne czynniki. Na ostateczny efekt może wpływać czas reakcji przedsiębiorcy na występujące zmiany otoczenia gospodarczego. Szybka reakcja pozwala na uchronienie się przed utratą płynności finansowej.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego należy podjąć wiele czynności, które będą bezpośrednio wpływały na poprawę sytuacji ekonomicznej. Z tego właśnie powodu ten przedsiębiorca, który będzie chciał sprawnie przeprowadzić proces restrukturyzacji, powinien poznać problematyczne obszary prowadzonej działalności, jeszcze przed złożeniem oficjalnego wniosku o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.