Prowadzenie windykacji za granicą

Współczesne procesy globalizacyjne poskutkowały z tym, że transakcje handlowe na bardzo duże kwoty zawierane są pomiędzy podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą w innych krajach, a czasem nawet na innych kontynentach. Daje to zarazem bardzo duże możliwości, ale jednocześnie stwarza też duże ryzyko. Przykładem może być brak terminowych płatności, a także różne działania z tym związane.

Windykacja na terenie innych państw

windykacja we francjiNajwiększym problemem w przypadku braku płatności jest oczywiście zator płatniczy. Warto jest w związku z tym bardzo dokładnie zweryfikować naszego kontrahenta. Nie mniej jednak nie zawsze daje to adekwatny skutek. Z tego też powodu warto jest sprawdzić, jak przebiega proces odzyskiwania należności w danym kraju. Przykładem takiego kraju może być między innymi Francja. Przepisy prawne dotyczące tego problemu we Francji pozwalają na wykonywanie określonych działań dość sprawnie. Poza odzyskaniem pieniędzy dłużnik będący przedsiębiorcą może otrzymać nawet zakaz prowadzenia działalności przez dany okres czasu. W ten właśnie sposób przebiega windykacja we francji. Warto jest w związku z tym dokładnie zwrócić uwagę na możliwości, które daje nam podjęcie współpracy z firmą wykonującą zlecenia windykacyjne w danym kraju. Bardzo często jest to niezwykle pomocne oraz użyteczne. Z tego też względu, gdy widzimy tylko nieznaczne opóźnienie w płatności warto jest rozpocząć tą procedurę.

Nie mniej jednak samo podjęcie procedury nie daje nam pewności, że uda nam się odzyskać należność. Bardzo często zwiększa to jedynie szanse na odzyskanie zadłużenia. Warto jest w związku z tym pomyśleć o innej możliwości zabezpieczenia. Najlepszą formą jest zawarcie umowy z przedpłatą. Robi to obecnie coraz większa grupa przedsiębiorstw.