Różne rodzaje instalacji

Wykonywanie instalacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych powinny być wykonywane przez doświadczone osoby. Dodatkowo niezbędne jest udokumentowanie posiadanych kompetencji poprzez zaświadczenie o wpisie do odpowiednich rejestrów, na przykład gazowniczych. W przypadku, gdy wszystkie formalności organizuje się samodzielnie, można zwrócić do odpowiedniego organu z prośbą o wskazanie kompetentnej osoby.

Jak wygląda montaż przyłączy gazowych?

przyłącze gazu ziemnegoStarania o wykonanie lub naprawę instalacji należy rozpocząć odpowiednio wcześniej. Przyłącze gazu ziemnego może być przygotowywane nawet pół roku. Zanim gaz zostanie podłączony, konieczne jest spełnienie szeregu wymagań ściśle określonych przez przepisy prawa energetycznego oraz budowlanego. Projektem może zająć się wyłącznie osoba upoważniona. W przypadkach, gdy projekt architektoniczny nie uwzględniał możliwości dostępu do gazu, niezbędne jest zatroszczenie się o powstanie wewnętrznej instalacji gazowej. Z ekonomicznego punktu widzenia lepiej wykonać w tym celu jeden wspólny projekt, niż dwa osobne. Powinien zawierać wszystkie elementy dotyczące przyłącza i samej instalacji. Jeżeli instalacja była przewidziana w projekcie, wystarczy zamówić tylko projekt samego przyłącza. Projekt musi spełniać oczywiście wymagania dostawcy gazu, ponieważ stanowi jednocześnie podwójną gwarancję dotyczącą przyszłego bezpieczeństwa dla użytkowników instalacji.

Jest tak, ponieważ powstały projekt zawiera w swojej treści pełną weryfikację prawidłowości funkcjonowania wentylacji w pomieszczeniach, w których będzie znajdowała się instalacja. Pełna trasa przebiegu instalacji gazowej bez zabudowy również jest uwzględniona w projekcie ze względów bezpieczeństwa. Z ważnych kwestii należy jeszcze wspomnieć o wartości średnic zastosowanych rur do powstania instalacji.