Na sukces firmy składa się w dużej mierze jakość pracowników, wyszkolenie kadry oraz jej reprezentacja poza obszarem przedsiębiorstwa, dlatego właśnie powstał nowoczesny system SAP HR oraz tzw. agencje public relations, pomagające działalnością usprawnić te elementy.

PR w wykonaniu agencji public relations

Szkolenie agencji PRJest to funkcja zarządzania, polegająca na zastosowaniu oraz utrzymywaniu dobrych relacji pracodawców oraz firm z pracownikami, klientami, w skrócie jest to dbałość o dobry wizerunek firmy w różnych dziedzinach między innymi w marketingu, zarządzaniu oraz komunikacji społecznej. Opracowano kilka modeli HR, różniących się między sobą celem, sposobem komunikacji, technikami badawczymi oraz związkami pomiędzy uczestnikami. Są to:

 • rozgłos
 • publiczna informacja
 • model dwukierunkowy asymetryczny
 • model dwukierunkowy symetryczny

Agencje zajmujące się PR, działają na zasadzie zintegrowanej komunikacji. Wykorzystują do tego m.in. media, czyli radio, telewizję, pares dostarczając im informacje na temat danej firmy. Oferują kreowanie wizerunku firmy, wspierają marketing poprzez podkreślenie pozytywnych cech produktu oraz poprzez porady związane z wyróżnieniem się wśród konkurencji. Dodatkowo pomagają w zaistnienie na portalach społecznościowych oraz organizacji eventów oraz różnych wydarzeń promocyjnych. Wspomaganie reklamy przedsiębiorstwa to jednak nie wszystko, integrują oni także w komunikację wewnętrzną firmy, dotyczącą przekazywania informacji pracownikom oraz relacjami pracodawca – pracownik. Ponad to agencje PR zajmują się prowadzeniem szkoleń dotyczących:

 • wystąpień publicznych
 • zarządzania podczas kryzysu
 • komunikacji oraz zarządzania pracownikami
 • skutecznego zarządzania projektami komunikacyjnymi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi – SAP HR

Obsługa programu SAP HRTo metoda strategiczna zarządzania kapitałem ludzkim. Pracownicy, są elementem, w który inwestycja może przynieść wiele korzyści. Polityka ta określa cele, metody i wyzwania jakie powinna spełniać dobrze prosperująca firma. Na tzw. successfactors składają się poszczególne elementy:

 • planowanie zaspokojenia przyszłych potrzeb organizacji kadrowych, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych;
 • nabór odpowiednich pracowników ukierunkowanie na planowane potrzeby;
 • wdrożenie nowych pracowników mające na celu bezkonfliktowe wprowadzenie ich do organizacji;
 • nieustanne dostarczanie pracownikom informacji na temat efektywności ich pracy;

Warto też zwrócić uwagę na szkolenie pracowników w celu ich rozwoju mający podnieść ich wydajność na danym stanowisku.

Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi

Pracownik działu HCMWyróżnić możemy dwa modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi:

model Michigan – Opiera się ona na koncepcji połączenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi wraz z strukturą i strategią przedsiębiorstwa. Oznacza to że zarządzanie personelem powinno być z godne z obraną strategią i strukturą firmy, dlatego wzrost elastyczności firmy na rynku w dużym stopniu zależeć będzie od kwalifikacji kadry i ich umiejętnościami dostosowania poziomu wiedzy personelu do wciąż zmieniających się warunków. W dużej mierze, zależy to także od podejścia pracowników, ich chęć współpracy oraz podejście do wykonywanej pracy. Osoby czujące się bezpiecznie na swoim stanowisku, będą bardziej efektywne i zaangażowane w samorozwój, a do tego potrzebna jest możliwość awansu.

Model harwardzki – Zarządzanie kapitałem ludzkim w tym modelu skupia się głównie na zaangażowaniu pracowników, ich kompetencji, zgodności i efektywności. W wyniku czego występuje długotrwałe zadowolenie jednostki oraz jej wysoka wydajność, dobrobyt społeczny oraz efektywność organizacji pracy.


Więcej na ten temat na:

 • Gavdi Polska – strona internetowa firmy wdrażającej SAP HR
 • Practum Consulting – strona internetowa agencji PR z Warszawy
 • Money.pl – internetowy portal finansowy prezentujący analizy i aktualności

Podsumowanie

Główną różnicą pomiędzy HR, a PR jest to, że pierwsza skupia się nie tylko na relacjach wewnętrznych w firmie, ale także na jej wizerunek zewnętrzny. Natomiast PR głównie stawia na personel, stosowanie taktyki, aby zwiększyć ich efektywność oraz szkolenie kadry w kierunku dobrego zarządzania kapitałem ludzkim.