Zmieniające się przepisy prawne i podatkowe powodują konieczność ciągłego dokształcania się pracowników i właścicieli firm finansowych. Poważne zmiany są przewidziane przede wszystkim w odniesieniu do pożyczek pozabankowych. W związku z tym, coraz częściej organizuje się szkolenia dla firm finansowych oraz szkolenia dla urzędników, których celem jest zaznajomienie z nowymi przepisami i zasadami, jakie panują na rynku instrumentów finansowych.

 

szkolenie2Szkolenia pracowników

Wśród pracowników instytucji pozabankowych szczególny nacisk kładzie się na szkolenia miękkie. Najczęściej są to szkolenia warsztatowe, których celem jest rozwój konkretnych kompetencji pracowników.

Dzięki tym szkoleniom można rozwinąć

 • wiedzę
 • umiejętności
 • produktywność
 • zaangażowanie

pracownikom, co może przynieść wymierne zyski.

 

szkolenia pracowniczePrzebieg szkoleń

W czasie szkoleń pracowników instytucji finansowych duży nacisk kładzie się na poznanie nowych przepisów prawnych i podatkowych związanych z pozabankowymi pożyczkami gotówkowymi.

Zmieniające się przepisy koncentrują się na zwiększeniu poziomu ochrony indywidualnych klientów. Zakłada się także wprowadzenie znacznie łatwiejszej identyfikacji i eliminacji z obrotu gospodarczego wszystkich tych podmiotów, które wykonują działalność licencjonowaną w zakresie usług finansowych bez wymaganego zezwolenia. Nowe przepisy finansowe mają także zapobiegać sytuacjom, w których wykorzystywana jest słabsza pozycja konsumenta w czasie transakcji zawieranych z profesjonalistami, zwłaszcza z firmami pożyczkowymi.

 

szkolenia dla pracownikówNowe przepisy

Nowe przepisy przewidują, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie miała nadane uprawienia do domagania się od podmiotów spoza sektora bankowego informacji. Dotyczy to podmiotów, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzona przez nie działalność polega na gromadzeniu środków finansowych innych podmiotów w celu obciążenia ich ryzykiem.

Do tej pory rola KNF względem podmiotów pozabankowych ograniczała się jedynie do publikowania wiadomości, o tym które podmioty swoją działalnością mogą naruszać interesy konsumentów. Ponadto KNF publikowała również informacje o postępowaniach karnych, które dotyczą wykonywania czynności bankowych bez posiadania stosowanego zezwolenia.

Nowe przepisy dają KNF możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego względem podmiotów, które podejrzewa się o prowadzenie działalności bez zezwolenia. KNF będzie mogła także karać tego typu podmioty sankcjami i karami.

 

Treść nowych przepisów

W myśl zmienionych przepisów prawnych firmy pożyczkowe będą musiały spełnić wymagania dotyczące wysokości kapitału, jak również formy organizacyjno-prawnej, w jakiej zamierzają się włączyć do obrotu gospodarczego. Firmy pożyczkowe będą musiały prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o. lub spółka akcyjna). Minimalna wysokość kapitału zakładowego będzie wynosiła 200 000 złotych. Warunkiem jest także to, że kapitał zakładowy nie będzie mógł być pokryty tytułem zwrotnym. Zatem kwota kapitału zakładowego nie będzie mogła pochodzi z kredytu, pożyczki czy np. emisji obligacji. Kapitał zakładowy nie może także pochodzić z nieudokumentowanych źródeł.

Kolejna zmiana w zakresie przepisów regulujących pożyczki pozabankowe dotyczy składu zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej spółki. Osoby, które zasiądą na tych stanowiskach nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem sądu za określone przestępstwa. Podmioty, które będą udzielać pożyczek pomimo, że nie spełniają powyższych wymogów będą mogły być ukarane karą grzywny w wysokości do 500 000 złotych a nawet karą pozbawienia wolności do 2 lat.

 


 

 

naukaŹródła artykułu:

 • Ludzkie finanse – firma z Łodzi oferująca kredyty i pożyczki pozabankowe oraz doradztwo finansowe
 • Regiopraca – porady
 • Seiton – firma oferująca szkolenia dla firm oraz urzędników

 


 

 

szkolenie2Zmianą zostaną objęte także przepisy dotyczące odsetek za opóźnienie. Po zmianach nie będą one mogły być wyższe niż sześciokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

Ten post ma 4 komentarzy

 1. Zenek

  Może po wprowadzeniu tych przepisów, ludzie nie będą tak oszukiwani..

 2. Olka

  Szkolenia pracowników są bardzo fajnym gestem pracodawcy w kierunku pracownika:)

 3. Aśka

  I szkoda, że nie każdego stać na taki gest..

 4. Maciej

  Dużo zależy od podejścia pracodawcy do pracownika

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.