Wyposażenie laboratorium – krzesła i nie tylko

Laboratorium jest z całą pewnością bardzo specyficznym miejscem. Jego prawidłowe funkcjonowanie jest ściśle związane z wyposażeniem. Oczywiście rodzaj urządzeń będzie uzależniony od profilu działalności laboratorium. Zupełnie inne będą w laboratorium analitycznym, a zupełnie inne z laboratorium badania jakości żywności. Niektóre elementy wyposażenia będą pozostawały jednak niezmienione.

Krzesła laboratoryjne warunkują prawidłową pracę laboranta

Krzesła laboratoryjneKażde laboratorium opiera swoje prawidłowe wykonywanie zleceń na pracy doświadczonych laborantów. To kadra zatrudniana w laboratorium gwarantuje jego wysoka jakość. Oczywiście będzie miało na to wpływ również profesjonalne wyposażenie. Jeśli jednak mówimy o odpowiednim wyposażeniu, nie należy myśleć, że tylko urządzenia będą miały tutaj znaczenie. Dla przynoszącej dobre efekty pracy laboranta, ważne będzie to, żeby czuł się podczas badań bardzo komfortowo. Nic nie może krępować jego ruchów ani powodować uczucia dyskomfortu. Niektóre analizy wykonuje się przez wiele godzin, regularnie dodając odczynniki czy mierząc temperaturę i warunki przebiegu. Dla uzyskania jak najlepszych wyników to właśnie skupienie laboranta będzie miało kluczowe znaczenie. Dlatego właśnie wyposażenie laboratorium to również dobrze dobrane taborety laboratoryjne, na nich laboranci spędzają wiele czasu. Kontrolowanie analizy czy dodawanie odczynników będzie najdokładniejsze, jeśli laborant wykona je na siedząco. Wtedy ma największą kontrolę nad ręką. Dlatego właśnie krzesła laboratoryjne związane są z jakością wykonanej analizy. Co jeszcze będzie warunkowało dokładne wyniki analiz?

  • szkło laboratoryjne,
  • czystość w laboratorium,
  • warunki panujące w laboratorium,
  • sprzęt laboratoryjny.

W zależności od tego jakie badanie jest wykonywane, użyte będzie inne szkło laboratoryjne i inne urządzenia. Jeśli laboratorium będzie wyposażone w wiele rodzajów urządzeń laboratoryjnych, możliwe będzie wykonanie w nim zwiększonej ilości analiz. Dla zapewnienia dobrych wyników ważna jest dokładność i odpowiednia czystość.

Komora temperaturowa i inne niezbędne urządzenia

Komora temperaturowaWe wszystkich jednak laboratoriach konieczne jest odpowiednie przechowywanie próbek przeznaczonych do analizy. W tym celu w laboratoriach niezbędne są komory temperaturowe, które umożliwia dostosowanie odpowiednich warunków przechowywania. Komora temperaturowa umożliwia przechowywanie próbek w stałej temperaturze przez wyznaczony czas. Jeśli nasze próbki będą w niej umieszczone, możemy mieć pewność, że analiza da prawidłowy wynik. Poza tym, w każdym laboratorium musi znaleźć się również wyparka próżniowa. Z całą pewnością próbki muszą zawsze zostać odpowiednio przygotowane. Najczęściej stosowaną metodą przygotowania próbki jest ekstrakcja i destylacja. Dla wykonania destylacji niezbędna będzie właśnie wyparka próżniowa, której działanie wspomaga pompa próżniowa. Jaki jeszcze sprzęt znajdziemy w każdym laboratorium? Zdecydowanie będą to suszarki do szkła. Jak już zostało wspomniane wcześniej najważniejsze dla prawidłowych wyników będzie zachowanie czystości zarówno w laboratorium jak i czystość szkła laboratoryjnego. Dla sprawniejszego przygotowywanie szkła dobrze będzie zaopatrzyć się z suszarkę. Najmniejsza kropla wody mogłaby zanieczyścić próbkę, zmienić jej zawartość i zafałszować wyniki.

Odczynniki chemiczne warunkiem wykonania analizy

Odczynniki chemiczneKażdy z nas wie, że wykonanie jakiejkolwiek analizy nie będzie możliwe, jeśli laboratorium nie zostanie wyposażone w odpowiednie odczynniki chemiczne. Są to różnego rodzaju wskaźniki, kwasy i zasady. Już na etapie przygotowania próbki ważne jest dodatnie odpowiednich odczynników. Podczas analizy będą one dawały charakterystyczne zabarwienia lub reakcje chemiczne. Nie należy zapominać o tym, że odczynniki muszą być przechowywane w odpowiedni sposób. Butelki kwasów i zasad muszą być odpowiednio oznaczone, tak aby każdy użytkownik znał nazwę, zastosowanie i moc danego odczynnika oraz sposób postępowania.


Więcej o laboratorium można znaleźć na:

  • Tech-pur.com – krzesła i taborety do laboratorium
  • Pl.wikipedia.org – informacje na tema laboratorium
  • Es-torr.pl – komory temperaturowe i inne wyposażenie laboratorium
  • Pol-aura.eu – hurtownia z artykułami chemicznymi

Podsumowując

Prawidłowe wyposażenie laboratorium będzie z całą pewnością gwarantowało większą jakość wykonywanych analiz. Należy pamiętać o tym, że nie tylko wybrane elementy szkła i urządzenia będą ważne. Duże znaczenie będą miały również akcesoria, które zadbają o komfort laboranta.